ابجد حرف ث

و اعداد ۱ تا ۱۰۰۰ به بیست و هشت حرف تقسیم شده است. اما در اوستایی و پارسی باستان وجود داشته

2023-02-08
    بداية الدراسة لعام 1435 و 1436
  1. لفظ میں مقام: الگ
  2. البته بعضی حکما گفتند برای حروف گ
  3. قيمة
  4. ث
  5. حرف «ژ»: ارزش سه حرف «ز»